Quản lý Đại lý Cấp 2 dễ dàng hơn bao giờ hết

Xuất Vé, Xử lý nghiệp vụ Vé, Ký Quỹ, Công nợ, Phân quyền người dùng tất cả trong một công cụ

Bạn đang gặp khó khăn khi quản lý và hỗ trợ đại lý ?

Không đủ nhân tực và tài nguyên
hỗ trợ Đại lý Cấp 2

Khó quản lý công nợ, ký quỹ,
giao dịch mỗi ngày

confused-worker3

Thiếu Nhân sự có năng lực
và nghiệp vụ xử lý cao

Không có công cụ quản lý
thông tin đại lý, cấp quyền, tài khoản.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỦA CHÚNG TÔI

GIẢI QUYẾT MỌI KHÓ KHĂN BẠN ĐANG GẶP PHẢI

Không giới hạn

Phân cấp, chia quyền, tạo tài khoản đại lý không giới hạn số lượng từ 1 Signin Airline duy nhất

Đặt chỗ - Xuất vé

Tìm kiếm, đặt chỗ tất cả các hãng hàng không, xuất vé Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar đơn giản, không cần nghiệp vụ cao

Ký quỹ - Công nợ

Thêm, Quản lý Ký quỹ cho đại lý giao dịch, xuất vé trong nguồn tiền quỹ đã được cung cấp sẵn

Tiết kiệm Nhân lực

Tiết kiệm chi phí nhân lực, thời gian xử lý nghiệp vụ, trong việc hỗ trợ đại lý đặt chỗ, xuất vé.

Bảo mật - An toàn

Báo cáo chi tiết toàn bộ giao dịch đặt chỗ, xuất vé, hủy vé khi Đại lý, người dùng thao tác trên hệ thống.

Quản trị thông minh

Quản trị, Xử lý Đặt chỗ, Báo cáo, Phân tích Lưu lượng sử dụng, tích hợp công cụ Email, SMS Marketing.

Giải pháp Quản lý Đại lý, Nghiệp vụ, Xuất vé toàn diện

được khách hàng của chúng tôi tin tưởng sử dụng